donderdag 31 december 2015

This was 2015!

Not to bad, although I wish I could do much more. So much yarn, so many patterns... I have to remember to enjoy the proces of the making, not to stress on the result and the number of projects.
Zen knitting will be my mission for 2016!

Lia's blanketBaby booties

Knit and Purl
Abigail

Top down baby cardigan

Its Tea Time

Brussels lace

Top Down top

Cabled Top socks

Flore's Blanket


Patchwork socks
Knitting Train socks
Ashford Cowl


Loïc's Blanket

Mitts for Lin
Autumn shawl


The Doodler
Some blocks more...


donderdag 24 december 2015

The Doodler

Eindelijk is hij er, The Doodler. Ik besliste vrij laat om mee te doen aan deze knit-a-long van Stephen West. Snel tussen alle andere projecten door dacht ik...
Ik bestelde garen dat het dichtst het garen benaderde waarmee Stephen zelf gewerkt had: Malabrigo Mechita, de drie kleuren werden dus online gekozen. Sheri, Sandbank en Eggplant, die leken me wel goed te combineren.

Finally finished: The Doodler. I decided last minute to participate this KAL by Stephen West. Quick in between my other projects, so I thouhgt...
I ordered a yarn that came close to the yarn Stephen had used: Malabrigo Mechita, so I chose my colours online. Sheri, Sandbank and Eggplant seemed to work out well together.

De Sheri zag er in het echt véél blauwer uit, dus dat was even schrikken. De combinatie leek meteen al veel minder geslaagd. Toch besloot ik er voor te gaan en te zien wat het werd. Clue 1 vergde heel wat breiwerk, maar wat een vorm!

IRL however, the Sheri looked much more blue, so that was a bit of a shock. The combination was less successful than I had imagined. But I decided to go for it. Clue 1 required a lot of knitting, but what a shape!
Het blauw bleef me echter dwars zitten. Dus, toch maar een extra streng garen bij besteld in de kleur Unicornio, in de hoop dat die beter zou passen bij de Eggplant en de Sandbank. Clue 1 werd dus dapper uitgetrokken en herbreid in de Unicornio, die inderdaad veel beter bij de andere kleuren past.

The blue kept bothering me. So I ordered a new colour to replace it: Unicornio, hoping that this colour would work better with the others. I frogged Clue 1 and started over again, and yes this colour was much better.

Intussen liep ik flink achter. En al vroeg Clue 2 om minder breiwerk, hij was niet minder verrassend. Een steeds breder wordende vlecht werd in ribbelsteek aan de steken gebreid.

By that time I was falling way behind. Although Clue 2 didn't ask that much of knitting, it wasn't less surprising. A gradually widening cable was knit alongside the stitches.
De spanning in de Ravelry groep steeg, na deze clue hadden we geen 'levende' steken meer, ergens zouden we dus weer steken moeten opnemen. Maar waar? Ik gokte dat het langs de golvende kant zou zijn. En inderdaad, aan die kant mochten we een massa steken opnemen, ik was er wel even zoet mee.

The tension in the Ravelry group rose, after this clue we hadn't any live stitches left. So we should have to pick them up somewere. My guess was at the wavy side. And yes, I was right, we had to pick up a mass of stitches at that side.
Ook het breien van de derde clue vroeg zijn tijd, er werd gemeerderd tot 644 steken. Je kon er voor kiezen hier een deel minder te breien, maar ik ging voor het hele plaatje. Aan de kleine hoeveelheid garen die overbleef wisten we al dat Clue 4 enkel de afwerking zou zijn. Toch was die ook best pittig: een I-cord afkanting van zoveel steken doe je niet een-twee-drie.

Clue 3 asked for a lot of knitting again, we went up to 644 stitches. You could go for less, but I went for the full monty. Not much yarn was left after this clue, so Clue 4 would be about finishing off. However it was quite spunky: an I-cord cast off of that many stitches isn't done in one go.
Je kon het hierbij laten of nog voor een extraatje met picotjes kiezen, ik ging voor het hele plaatje, dus de picotjes kwamen er ook aan!
Ik was reuze benieuwd naar het geblockte resultaat en het was echt whaw! Die vorm: je moet er maar opkomen!

You could leave it like that, but you could add some picots at the wavy ends. I did them and don't regret it.
I was really curious to see the blocked result and I went: whaw! What a stunning shape.
Aanvankelijk vond ik mijn kleuren maar donker en somber, maar in daglicht valt het nog wel mee. Al wil ik voor een volgende WestKal toch een beetje meer Stephen-gehalte toevoegen en wat gedurfder kleurkeuzes maken. Ik kijk er al naar uit.

At first I thought of my colours as a bit gloomy, but in daylight  it turns out well. However, for the next WestKal I would add a bit of the Stephen-touch and go for a more bold combination of colours. Looking forward to it!


zondag 29 november 2015

Het Betere Breiwerk - Advanced Knitting

Weerom geen afgewerkt project. Een beetje frustrerend maar het wil zeker niet zeggen dat er niet gewerkt wordt.

Momenteel Doodle ik er op los met Stephen West, een van de projecten die zich tussen de andere wurmde. Als je het promofilmpje voor deze KAL bekijkt snap je meteen waarom ik moest moest doodlen: I'm a knitter not a waffle or a quitter! Al lig ik hier ook flink achterop. Clue 4, de laatste, werd vrijdag vrijgeven, dus er zijn al heel wat Doodlers af. Ik zit maar bij clue 2. Ach, ik ben in goed gezelschap: Ravelry meldt intussen 3127 Doodlers waarvan er 145 af zijn.
I need to take a course on catching colours on photo....(IRL it's Mechita  Unicornio and Sandbank ...)

Again no finished object. Frustrating but this doesn't mean no work is done here.

At the moment I'm Doodling with Stehpen West, one of the projects that wriggled itself between other projects. If you see the promo-clip for this KAL you'll understand immediatly why I had to doodle: I'm a knitter, not a waffle or a quitter! I'm only at clue 2 while clue 4 - the last one - was revealed on friday. But I'm in good company, Ravelry reports 3127 Doodlers, 145 of them are finished.
  

Intussen ging gisteren de cursus 'Het Betere Breiwerk' - voor het eerst in België - van start in 't Wolwinkeltje. Carla Meijssen van The Dutch Knitters zal ons in 8 lessen tot een hoger breiniveau brengen. Natuurlijk zij wij niet voor niks de dappersten der Galliers. We doen deze cursus niet les per les, maar doen gewoon 2 lessen op een dag. Toegegeven, aan het eind van de dag waren we allemaal een beetje groggy en was het verschil tussen links en rechts, rechts en averechts, opzetten en afzetten een beetje wazig. Toch was iedereen enthousiast en kijken we zelfs uit naar het huiswerk dat maandag on line zal staan. Tegen eind maart zijn we met z'n elven veel breiwijzer en -tig proeflapjes rijker!


Meanwhile on saturday the course 'Advanced Knitting' - for the first time in Belgium -started at 't Wolwinkeltje. Carla Meijssen from The Dutch Knitters will lift us in 8 lessons to a higher level in knitting. Of course not without reason we are called the bravest of the gauls: we don't take the lessons one by one, but two by two. I admit at the end of the day we were all a bit groggy. The difference between left and right, stitch and purl, casting on and casting off became a bit fuzzy. Although all eleven ladies were enthusiastic and even looking forward to the homework that we will recieve on monday. At the end of march we will be much wiser and will have made a zillion 
swatches!

Carla reassuring us
Intro by Rosemie


Extremely attentive

Carla clearly demonstrates every step


zondag 15 november 2015

The Jubilee Throw: an update

Geen afgewerkt project deze week. Er zijn enkele 'snelle' tussendoortjes tussen de geplande projecten geslopen. Al blijkt vaak dat dat 'snel' soms een beetje optimistisch ingeschat is. Ik weet dat, en toch kan ik het niet laten om de nodige breistress te creëren. 

No finished project this week. I got sidetracked by unplanned 'quick' projects. Although 'quick' is a bit overestimated here.

Maar de tweewekelijkse blogpost moet toch geschreven worden. Dus even bedacht waar ik het over kon hebben. De Jubilee Throw van Kaffe Fasset is misschien een goed idee! Na twee jaar (!) heb ik toch al een paar lapjes af. Ahum,..., tsja,.... Ik vind de patronen mooi en het garen en de kleuren geweldig. Maar de techniek blijft een gevecht.

But my two weekly blogpost has to be written, so I've been thinking about what to write about. The Jubilee Throw by Kaffe Fasset is an idea. After two years I've finished some blocks...ahum...well.... I love the patterns and the yarn and it's colours, but the technique remains a struggle.


Intarsia met rechte lijnen lukt redelijk vlot. Maar met gebogen lijnen wordt het nog net geen ramp.

Intarsia with straight lines goes reasonably well. But curved lines can sometimes look disastrous.  
 
 Om van de fair isle-techniek nog maar te zwijgen. Vaak zie ik geweldige projecten op het internet en dan vraag ik me af hoe ik ooit tot zo'n glad en egaal breisel moet komen. Stug doorgaan lijkt me de enige oplossing, en vooral met regelmaat. Dit is een project dat vaak weken, soms zelfs een paar maanden niet boven gehaald wordt. Vijf en een halve block op twee jaar: het zegt genoeg. Medebreisters die dit project gelijk met mij startten zijn toe aan de laatste block(s) en beginnen met het aan elkaar zetten.

Not to mention the fair isle technique. I sometimes see beautiful projects on the net and I wonder how to achieve such a smooth fabric with even stitches. Keep practising seems the only option, with regularity  that is. This is a project that I often neglect for weeks, even months. Fellow knitters who've started at the same time are finishing their last blocks. Some are already assembling them.
 

 
I wish this was me, but it is the first one of the group who started with the assembling


Dus misschien is het niet slecht dit project even onder de aandacht te brengen . Ik maak bij deze de afspraak om binnen een half jaar een nieuwe update over dit project te brengen. Hopelijk ben ik dan (minstens) een 6-tal blocks verder?

So maybe it is not bad to bring this project under the attention. Hereby I promise a new update within 6 months. Maybe I'm (at least) 6 blocks futher by then?