zondag 15 februari 2015

Baby Booties


Zeggen dat het baby's regent is wat overdreven, toch zijn er een paar baby's op komst waar ik graag iets voor wil maken.

Saying that it is raining babies is exaggerated, although there are some babies on the way for whom I would like to knit something.Als eerste deze babysokjes van Regina Willer. Ik vond ze er schattig uitzien en ze zijn ├ęcht klein. Ze worden op 4 naalden gebreid, te beginnen met een Magic Cast-on die over de lengte van de ondervoet loopt. Er worden meerderingen gemaakt op de vier 'hoeken' waarna je de voethoogte breit. Op de bovenvoet worden minderingen gemaakt om zo tot het beentje te komen. Erg leuke constructie!

First these baby booties by Regina Willer. I found them looking cute and they are really tiny. The're knitted on 4 needles, starting at the length of the sole with a Magic Cast-on. At the 'corners' increases are made to form the sole, then the hight of the foot is knitted. On the upper foot decreases are made to reach the leg. A very nice construction!Ik breide de sokjes met een restje Meilenweit Soja van Lana Grossa.

I made these booties with Meilenweit Soja by Lana Grossa.

zondag 8 februari 2015

Twijnend breien - Twined knitting

Gisteren was het zover: De cursus twijnend breien in 't Wolwinkeltje gegeven door Carla Meijsen van The Dutch Knitters.

Yesterday the course twined knitting given by Carla Meijsen from The Dutch Knitters took place at 't Wolwinkeltje.

Van breisters die al eerder cursussen bij haar volgden hoorden we dat het een pittig dagje zou worden. Het feit dat er met twee kleuren gebreid moet worden gaf me wat extra angstzweet, denkend aan mijn haat-liefdeverhouding met fair isle breien.
De ervaren twijnend breisters stelden enkele van hun werkstukken tentoon, waardoor we nog wat meer onder de indruk kwamen...

Knitters who took the course earlier told us it would become a hefty day. The fact that there will be knitted in two colours gave me some extra cold sweat, thinking of my love-hate relationship with fair isle knitting. The experienced twined knitting knitters showed some of their projects to made us even more impressed...
Maar het viel best mee hoor! Carla geeft haar cursus heel gestructureerd en duidelijk. Ze weet immers van wanten (pun intended). In oktober verscheen van haar het boek 'LekkerWarm! Twijnend breien - So Warm! Twined Knitting'. Hierin zet ze zowel de geschiedenis van het twijnend breien als de techniek ervan duidelijk uiteen.

But all went well! Carla gives her course very structured and clear. Ofcourse she knows the ropes. In october her book 'Lekker Warm! Twijnend Breien - So Warm! Twined Knitting' was released. In this book she tells about the history of twined knitting and explains in detail the technique of it.


Tijdens de les begonnen we aan een buideltje waarin verschillende basistechnieken aan bod kwamen. Er was genoeg tijd om de techniek uit te voeren en indien nodig extra uitleg te vragen. En die techniek viel gelukkig erg goed mee! Helemaal niet te vergelijken met mijn gehannes met twee handen zoals bij fair isle breien. Het lastigste van deze techniek zit hem in het heel erg vast breien en het twijnen in de juiste richting te doen. Dat maakt het breien behoorlijk arbeidsintensief (ik hield er een blaar aan over) en het werk vordert langzaam.

During the course we started knitting a little pouch to learn the different basic techniques. There was enough time to carry out the given instructions and if necessary to ask for more explanation. The technique was more easy than a was afraid of! It is not to compare with my bungling with the two handed fair isle knitting. The tricky part in this technique is in the very tight knitting and the correct twining of the threads. This makes the knitting quite labour intensive (blisters!) and the work is advancing slowly.