zondag 8 februari 2015

Twijnend breien - Twined knitting

Gisteren was het zover: De cursus twijnend breien in 't Wolwinkeltje gegeven door Carla Meijsen van The Dutch Knitters.

Yesterday the course twined knitting given by Carla Meijsen from The Dutch Knitters took place at 't Wolwinkeltje.

Van breisters die al eerder cursussen bij haar volgden hoorden we dat het een pittig dagje zou worden. Het feit dat er met twee kleuren gebreid moet worden gaf me wat extra angstzweet, denkend aan mijn haat-liefdeverhouding met fair isle breien.
De ervaren twijnend breisters stelden enkele van hun werkstukken tentoon, waardoor we nog wat meer onder de indruk kwamen...

Knitters who took the course earlier told us it would become a hefty day. The fact that there will be knitted in two colours gave me some extra cold sweat, thinking of my love-hate relationship with fair isle knitting. The experienced twined knitting knitters showed some of their projects to made us even more impressed...
Maar het viel best mee hoor! Carla geeft haar cursus heel gestructureerd en duidelijk. Ze weet immers van wanten (pun intended). In oktober verscheen van haar het boek 'LekkerWarm! Twijnend breien - So Warm! Twined Knitting'. Hierin zet ze zowel de geschiedenis van het twijnend breien als de techniek ervan duidelijk uiteen.

But all went well! Carla gives her course very structured and clear. Ofcourse she knows the ropes. In october her book 'Lekker Warm! Twijnend Breien - So Warm! Twined Knitting' was released. In this book she tells about the history of twined knitting and explains in detail the technique of it.


Tijdens de les begonnen we aan een buideltje waarin verschillende basistechnieken aan bod kwamen. Er was genoeg tijd om de techniek uit te voeren en indien nodig extra uitleg te vragen. En die techniek viel gelukkig erg goed mee! Helemaal niet te vergelijken met mijn gehannes met twee handen zoals bij fair isle breien. Het lastigste van deze techniek zit hem in het heel erg vast breien en het twijnen in de juiste richting te doen. Dat maakt het breien behoorlijk arbeidsintensief (ik hield er een blaar aan over) en het werk vordert langzaam.

During the course we started knitting a little pouch to learn the different basic techniques. There was enough time to carry out the given instructions and if necessary to ask for more explanation. The technique was more easy than a was afraid of! It is not to compare with my bungling with the two handed fair isle knitting. The tricky part in this technique is in the very tight knitting and the correct twining of the threads. This makes the knitting quite labour intensive (blisters!) and the work is advancing slowly.

Gelukkig zorgde Rosemie ervoor dat tijdens de middagpauze de inwendige mens versterkt werd.

Luckily Rosemie provided us with food and drink during the break.


Iedereen van de groep was tegen het eind van de namiddag weg met de techniek, al sloeg de vermoeidheid toen wel toe. Dus ja, het was een pittige dag, maar dames, zeg nu eerlijk: als wij op een 'gewone' zaterdag een hele dag breien en tetteren zijn we achteraf toch ook een beetje daas?

Everybody of the group  mastered the technique at the end of the day, although fatigue struck. So yes, it was a hefty day, but ladies, honestly: when on an usual saterday we knit and chat for the whole day, we feel dozy too, don't we?

Intussen is mijn buideltje zonet vers van de naalden gekomen. En ik ben er behoorlijk tevreden over!

In the mean time my pouch is finished and I'm quite happy with it!


Dankjewel Carla voor het fijne lesgeven en dankjewel Rosemie voor het organiseren van deze dag!  (Ik kijk al uit naar de volgende...)

Thank you Carla for the nice teaching and thank you Rosemie for the organisation! (Looking forward to next course...)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten